Organisering og drift


Borregaard Skogers hovedkontor ligger i Elverum. Selskapet har avdelingskontorer i Rendalen, Trysil og Kongsvinger.

Borregaard Skogers eiendommer er fordelt på 19 kommuner i fylkene Hedmark , Buskerud, Akershus og Østfold. Den operative skogsdriften ivaretas av driftsselskapet SB SKOG (Statskog-Borregaard Skogsdrift AS). Selskapet har sertifikat fra Det Norske Veritas for sitt miljøstyringssystem, basert på ISO 14001 med “Levende Skog” som standard.

Borregaard Skoger har solid kompetanse på utmarksforvaltning og selskapet står selv for utmarksforvaltningen i tillegg til driften av Gravberget Gård. De økonomiske resultatene for utmarksforvaltningen viser en positiv utvikling.

SB SKOG er et selskap som eies av Statskog SF (50 %) og Borregaard Skoger AS (50 %). Selskapet er en totalleverandør av tjenester innen drift og forvaltning av skogressurser og en profesjonell aktør i markedet for tømmer. Foruten å være eiernes redskap for lønnsom, effektiv og kvalitetsmessig god drift av deres skogeiendommer på Østlandet og i Trøndelag, skal SB SKOG være en foretrukket leverandør av tjenester overfor større skogeiere med langsiktige holdninger. Driftsselskapet hadde sitt første driftsår i 1997.

For mer informasjon; gå inn på SB SKOGs presentasjon på nett: www.sbskog.no

 

Aktuell Informasjon

På SB SKOGs egne hjemmesider kan du lese mer om forvaltning og drift av våre skoger.