Nøkkeltall

 

Totalareal
(da)

Produktiv skog
(da)

Årlig avvirkning
(m3)

     Borregaard Skoger

920 000

660 000

90 000

     Orkla

1 079 000

776 000

110 000

 

 

Aktuell Informasjon

På SB SKOGs egne hjemmesider kan du lese mer om forvaltning og drift av våre skoger.