Skogsfugl

Bukkejakt rådyr, småviltjakt med hytte, Løten

Hytta til høyre inngår i leien. Stendammen ligger lett tilgjengelig med veg helt fram. Eget terreng ledig for langtidsleie. Passer godt for 4 personer. I leien inngår 5 fellingsløyver på rådyr, hare-/småviltjakt og hytte i jaktperioden. Området ligger lett tilgjengelig, godt utbygd med skogsbilveier.

Les mer >

Hare-skogsfugljakt, Gravberget terreng nr 12 Hemberget

SMÅVILTJAKT
Hemberget nr. 12
Gravberget, Våler kommune. Ca. 40 000 daa. Variert topografi og barskogblanding, med hogstflater og myrer – fra 312 – 620 m.o.h. Flere hytter disponible, med ulik standard.

Les mer >

Hare-skogsfugljakt, Gravberget terreng nr 15 Digerheden / Høgsjøberget

SMÅVILTJAKT
Digerheden / Høgsjøberget nr. 15
Beliggenhet: Gravberget, Våler kommune

Les mer >

Hare-skogsfugljakt, Gravberget, terreng nr 9 Furuberget

SMÅVILTJAKT
Furuberget nr. 9
Beliggenhet: Gravberget, Våler kommune
Kartreferanse: Kynna, Halsjøen (N 50)
Område / areal: Terrenget er ca. 8.000 daa  Barskogblanding med noe myr – fra 450 – 550 m.o.h.

Les mer >

Ledig småviltterreng i Gravberget !

Eget terreng på ca 9 000 dekar ledig fra høsten 2006, for 4-6 småviltjegere. Fullt utstyrt hytte ligger sentralt i terrenget. Bilvei helt fram.

Les mer >

Hare-skogsfugljakt, Gravberget, terreng nr 8 Smalberget

SMÅVILTJAKT
Smalberget nr. 8
Beliggenhet: Gravberget, Våler kommune 
Kartreferanse: Kynna (N 50)
Område / Terrenget er ca. 17.000 daa
areal: Barskogblanding med noe myr – fra 450 – 550 m.o.h.

Les mer >

Aktuell Informasjon