Hytter og eiendom

Rødmalt tømmerhytte - illustrasjonsfotoUtleie av hytter, salg og tilrettelegging av hyttetomter og i noen grad boligtomter, utgjør en viktig del av vårt arbeid.

Borregaard Skoger har i overkant av 200 hytter og husvær å ivareta. En stor del av disse er utleid på åremålsbasis, men vi har også en del som leies ut på korttid – helg og uke.

For tiden har vi 2 hyttefelt med salgsklare tomter. I venstre marg kan du lese mer om våre tilbud.  

Aktuell Informasjon